Os nosos servizos

Publicidade

Publicidade

Elaboración, estudo de plans de medios e creatividade, ofrecendo toda a información necesaria para optimizar o investimento publicitario máis efectivo.

Ler máis

Márketing

Márketing

Análise, desenvolvemento, execución e seguimento de estratexias de patrocinio e mecenado deportivo, cultural e social. Plans de explotación.

Ler máis

Imaxe

Imaxe

Obxetivos xerais e específicos de imaxe global e deseño de estratexias a medio e longo prazo de comunicación empresarial e institucional.

Ler máis

Edición

Edición

Elaboración e edición de calquer tipo de publicación pasando por todos os procesos dende o seu bosquexo ata a súa impresión.

Ler máis

Novas tecnoloxías

Novas tecnoloxías

Creación de publicacións periódicas e diarias, edición en discos e noutros sistemas de impresión, de emisoras de radio e televisión, etc.

Ler máis