Consultoría da imaxe

  • Gabinete de comunicación en medios
  • Obxetivos xerais e específicos de imaxe global
  • Gabinete de crise
  • Deseño de estratexias a medio e longo prazo de comunicación empresarial e institucional
  • Ferramentas de desenvolvemento para unha imaxe interna e esterna
  • Convocatoria de roldas de prensa