Área de marketing

  •  Análise, desenvolvemento, execución e seguimento de estratexias de patrocinio e mecenado deportivo, cultural e social. Plans de explotación.
  • Deseño e realización do material de axuda ao equipo de venda: manuais de produto e venda, catálogos de produtos e servizos
  • Identificación de problemas e oportunidades
  • Creación e posta en marcha de promocións especiais para incentivar vendas de produtos e servizos
  • Promocións no punto de venda para animar os mercados de influencia