Área de publicidade

  • Creatividade e produción de campañas publicitarias
  • Elaboración e estudo de plans de medios, ofrecendo toda a información necesaria para optimizar o investimento publicitario máis efectivo
  • Selección de medios e soporte publicitario idóneo para cada produto, servizo e empresa
  • Control e avaliación de resultado das accións publicitarias e de promoción
  • Creación de imaxe corporativa